Nasze Projekty

CMMS System Utrzymania Ruchu

• Computerised Maintenance Management System
• Do głównych zadań naszego Oprogramowania CMMS należy :
• – zarządzanie rejestrem wyposażenia przedsiębiorstwa,
• – zarządzanie rozliczeniem, zakupami i sprzedażą wyposażenia,
• – planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych wyposażenia,
• – zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją,
• – rejestracja zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i • pomiarowego w tym awarie/remonty/przeglądy itp.,
• – zarządzanie personelem służb utrzymania ruchu w tym harmonogramem pracy,
• – wsparcie realizacji projektów związanych z utrzymaniem ruchu np.
• i inne

RCP Rejestracja Czasu Pracy

• System przyporządkowuje pracownika do miejsca pracy / harmonogramu i etapu pracy , liczy wczasie rzeczywistym wynagrodzenia wraz z wszystkimi dodatkami , dodatki są konfigurowalne przezoperatorów systemu.
• Pilnuje rozliczenia nadgodzin/akordu/normy oraz blokuje rozpisywanie godzin,według wzorca ustalonego przez operatora systemu.
• Użytkownicy mają dostęp zdalny do systemu oraz mają ustalony reżim czasowy odnośnie wprowadzania danych do systemu , przekroczenie czasów skutkuje blokadą dostępu do systemu ,
• Dodatki są naliczane automatycznie przez System w koincydencji z obecnością. System na każdy dzień podaje stan zatrudnionych osób , oraz podaje stan osób które w danym dniu są w pracy , na urlopie ,itp. albo są nieobecne, w powiązaniu z miejscem wykonywania pracy.
• Każdy z użytkowników widzi wszystkie zdarzenia związane z pracownikiem , łącznie ze szkoleniami ,badaniami , pozostałym i wykorzystanym urlopie itp.
• System podaje dane o pracownika/pracowników, tj mediany pracy , wynagrodzenia itp.
• System przyporządkowuje podwykonawców do miejsc prac y wraz z harmonogramem płatności dla podwykonawców, załącznikami i w powiązaniu z systemem obiegu dokumentów

SEOD System Obiegu Dokumentów

• Dziennik/Faktury / Dokumenty jest systemem klasy BPM (Business Process Management) do procesowego obiegu pracy, skanowania, obiegu, dekretacji analitycznej i archiwizacji dokumentów.
• Pozwala definiować i sterować ścieżkami obiegu dowolnych typów dokumentów oraz kontrolować etapy wykonania zadań.
• Oferuje m.in. wsparcie dla pracy grupowej, zarządzanie procesami, skrzynki pracownicze, dzienniki podawcze, obsługę CRM i inne procesowo zorientowane funkcje
SEOD Archiwum • moduł pozwalający na repozytowanie dokumentów związanych z prowadzeniem firmy w formie elektronicznej , drzewiasta struktura dokumentów pozwala na szybkie wyszukiwanie głównych węzłów dokumentów, każdy dokument posiada zestaw praw jednoznacznie definiujący dostęp do niego dla użytkowników i grup użytkowników
Seod Harmonogramy moduł rozszerzający funkcjonalność obiegu pracy stosowany do zarządzania prowadzonymi projektami. • Pozwala na tworzenie wielu typów i rodzajów projektów (np. medialne,budowlane, inwestycyjne, produkcyjne i inne) wraz z pełną – drzewiastą strukturą dokumentów z nimi związanych. • Oferuje możliwości tworzenia różnorodnych typów, rodzajów i wersji kalkulacji lub kosztorysów.,czasowo kosztowo przestrzennych Może współdziałać z modułami do budżetowania oraz harmonogramowania, rejestracji i dekretacji czasu pracy.

SSB System Sprzedaży Biletów

System Sprzedaży Biletów Towarów i Uslug wraz ze sprzedażą online

SEOP (system obsługi przedszkoli kliknij żeby przejść dalej)

System Obsługi i automatyzacji pracy w placówkach prywatnych i oświatowych
informacje dotyczące gwarancji i licencji dostępne są na stronie http://seo-p.pl/
więcej informacji wkrótce

Produkcja

• Oprogramowanie dla firm produkcyjnych wspierające je w procesie zarządzania i produkcji.
• System jest odpowiedzialny za zwiększenie przychodów, zmniejszenia kosztów i w efekcie podniesienia zysku osiąganego w określonym czasie.
• Proces produkcyjny, na który składają się koszty surowców, materiałów, usług,robocizny, koszty eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń są w jednoznaczny sposób odwzorowane w systemie i dostępne w czasie rzeczywistym dla użytkownika.